Mirka Knežević

visoka medicinska sestra Mirka Knežević

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

Datum rodjenja : 06.10.1989 Adresa: Donje Luge bb,Berane Mob. Tel: 068 896 059 Mail: mirkaknezevic610@gmail.com Radno iskustvo  Opšta bolnica Berane Specijalista zdravstvene njege -jedinica intezivnog lijecenja sa anestezijom I reanimacijom   od 2011 godine .   Visoka medicinska škola Berane  Stručni  saradnik na predmetima : Osnove zdravstvene njege , Miltidisciplinarna intezivna njega , Hirurgija I njega hirurškog  bolesnika ( obavezni I izborni predmet ) od...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave