Mirka Knežević


Mirka Knežević
Šifra: 355028
Prezime i ime: Mirka Knežević
Titula: visoka medicinska sestra
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke1NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA0 x 0.5 x 50 x 0
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke2IZBORNI PREDMET-NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA0 x 02.67 x 50 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5ZDRAVSTVENA NJEGA U HIRURGIJI SA HIRURGIJOM0 x 09 x 10 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne5HIRURGIJA I NJEGA HIRURŠKIH BOLESNIKA0 x 00 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne6IZBORNI PREDMET-HIRURGIJA I NJEGA HIRUR.BOLESNIKA0 x 04.2 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor