Tamara Labović


Tamara Labović
Šifra: 900692
Prezime i ime: Tamara Labović
Titula: visoka medicinska sestra
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne6PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENTIVNI PROGRAMI0 x 032 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor