Tamara Labović

visoka medicinska sestra Tamara Labović

stručni saradnik | Medicinski fakultet | honorarno

    Ime i prezime: Labović Tamara   Datum rođenja: 06,09,1986   Adresa:Berane (Crna Gora)   Telefon: + 382 68 792 232   E-mail: tamaralabovic86@gmail.com     OBRAZOVANJE     Visoka medicinska škola – stepen bachelor Specijalističke studije Zdravstvene njege Položen stručni (državni ispit)   radno iskustvo   ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne6PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENTIVNI PROGRAMI0 x 032 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave