ZDRAVSTVENA NJEGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+8+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će biti u stanju: Procijenti osnovne ljudske potrebe pojedinih grupa u zajednici. Aktivno učestvovati u utvrđivanju potreba za zdravstvenom njegom,planiranju zdravstvene njege,provođenju i evaluaciji zdravstvene njege. Primjeniti znanja i razumjevanja teorija zdravstvene njege u zajednici. Primjeniti sestrinsku dokumentaciju. Prepoznati i analizirati faktore sredine koji utjiču na život u zajednici

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRA RALEVIĆ8x1
11B
ZUHRA HADROVIĆ8x1
2B+8S+1P
MAJA KEKOVIĆ8x1
11B
TATJANA BULATOVIĆ8x1
11B
BRIGITA SMOLOVIĆ2.4x1
35B+8S+1P
DANKO ŽIVKOVIĆ1.6x1
35B+8S+1P