ZDRAVSTVENA NJEGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+8+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će biti u stanju: Procijenti osnovne ljudske potrebe pojedinih grupa u zajednici. Aktivno učestvovati u utvrđivanju potreba za zdravstvenom njegom,planiranju zdravstvene njege,provođenju i evaluaciji zdravstvene njege. Primjeniti znanja i razumjevanja teorija zdravstvene njege u zajednici. Primjeniti sestrinsku dokumentaciju. Prepoznati i analizirati faktore sredine koji utjiču na život u zajednici

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRIGITA SMOLOVIĆ2x1
36B+6S+3P
MILENA COJIĆ2x1
36B+5S+3P
MIRKA KNEŽEVIĆ8x3
18B+2S+2P
MITAR SAVELJIĆ8x3
18B+3S+1P