ZDRAVSTVENA NJEGA


Semestar: 4
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 5+8+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljenost studenata za planiranje, realizaciju i evaluaciju zdravstvene njege na osnovu prepoznavanja opštih i specifičnih potreba bolesnika po metodi PZNJ; osposobljenost za prepoznavanje životno ugrožavajućih stanja u internoj medicini i preduzimanje odgovarajućih postupaka uz ovladavanje veštinama neophodnim za aktivnu participaciju u hitnim dijagnostičkim i terapijskim procedurama; osposobljenost za zdravstveno vaspitnu edukaciju; osposobljenost za rukovođenje timom zdravstvene njege u specijalizovanim jedinicama za intenzivnu njegu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA IVANOVIĆ8x1
11B
DRAGANA BRNOVIĆ8x1
11B
VUKICA ĐUKIĆ8x1
9B+1P
ROSA ČANTRIĆ8x1
7S+7P
DRAGANA MILUTINOVIĆ5x1
31B+7S+8P