Semestar: 4
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 5+8+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Osposobljenost studenata za planiranje, realizaciju i evaluaciju zdravstvene njege na osnovu prepoznavanja opštih i specifičnih potreba bolesnika po metodi PZNJ; osposobljenost za prepoznavanje životno ugrožavajućih stanja u internoj medicini i preduzimanje odgovarajućih postupaka uz ovladavanje veštinama neophodnim za aktivnu participaciju u hitnim dijagnostičkim i terapijskim procedurama; osposobljenost za zdravstveno vaspitnu edukaciju; osposobljenost za rukovođenje timom zdravstvene njege u specijalizovanim jedinicama za intenzivnu njegu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANKO RAKETIĆ1x7
36B+7S+11P
MIRJANA IVANOVIĆ1x7
36B+7S+11P
JELICA ĆERANIĆ1x7
36B+7S+11P
MITAR SAVELJIĆ1x7
36B+7S+11P
GORDANA MAGDELINIĆ1x7
36B+7S+11P
DRAGANA JOVANOVIĆ1x7
36B+7S+11P
ANDRIJANA POPOVIĆ1x7
36B+7S+11P
TATJANA BULATOVIĆ1x7
36B+7S+11P
DRAGANA MILUTINOVIĆ5x1
36B+7S+11P