FARMAKOGNOZIJA I


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TIJANA MIĆOVIĆ3x1
7B+2S+3P
ANĐELA ĆULAFIĆ3x2
15B+3S+5P
ČEDOMIR MILIĆ3x3
22B+5S+8P
VERA DABANOVIĆ2x1
22B+5S+8P