FARMAKOGNOZIJA I


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Prepozna sekundarne i primarne metabolite biljaka; 2. Poznaje hemijski sastav, strukturne formule i biosintezu sekunadarnih metabolita(alkaloida, heterozida, saponozida, terpenoida, lipida-masnih materija, prirodnih voskova) i primarnih metabolita (ugljenih hidrata i polisaharida); 3. Prepozna najvažnije biljne sirovine, koje su biološki izvori za navedene hemijske structure; 4. Izvrši samostalno izbor najvažnije metode za kvalitativnu i kvantitativnu analizu biljnih sirovina; 5. Koristi stečena znanja da samostalno izvodi analize biljnih sirovina.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TIJANA MIĆOVIĆ3x1
14B+6S+4P
KRISTINA ANĐELIĆ3x1
13B+7S+4P
ČEDOMIR MILIĆ3x2
27B+13S+8P
MIJAT BOŽOVIĆ2x1
27B+13S+8P