Miloš Krivokapić


Miloš Krivokapić
Šifra: 900557
Prezime i ime: Miloš Krivokapić
Titula: Dr pharm
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne5FARMAKOLOGIJA I0 x 00 x 03 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne6FARMAKOLOGIJA II0 x 00 x 03 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor