Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Investigation of the possibility of using new solvent mixtures in steel metallurgy
Naziv : Istraživanje mogućnosti korišćenja novih smješa topitelja u metalurgiji čelika
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : IMKNTMČ
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Metalurgija & Materijali
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 20421
Ukupan budzet : 20421
Rukovodilac : Radović Žarko
Opis : "Cilj istraživanja je detaljnije definisanje uticaja osobina sintetičkih topitelja kao što je kalcijum- fluorid (CaF2) na procesne parametre proizvodnje čelika u elektrolučnim pećima. Koristeći dostupne literaturne podatke, a na osnovu hemijske analize čeličanskih troski, izvršena je modifikacija postojećeg Young-ovog modela, koji, za sada, najdetaljnije definiše ovu problematiku. Korigovani model poslužiće za formiranje preciznijih zavisnosti veličina kojima se kvantifikuje čistoća tečnog čelika. Na ovaj način je ispitana mogućnost korišćenja nove smješe topitelja, koja bi u izvjesnoj mjeri pozitivno uticala na ekonomičnost proizvodnje kao i na i stanje životne sredine navedenog segmenta metalurgije. "