Projekti


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Possibility of valorisation of red-mud-based raw material by geopolymerization
Naziv : Mogućnost valorizacije sirovinske mješavine na bazi crvenog mulja metodom geopolimerizacije
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : N-M.Vukčević-MVCMGE
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 35483.01
Ukupan budzet : 35483.01
Rukovodilac : Vukčević Mira
Opis : Cilj ispitivanja je definisanje najpovoljnijih uslova pod kojima bi, uz primjenu odgovarajuće metode, crveni mulj mogao biti upotrijebljen u proizvodnji konstrukcionih materijala, kao polazni materijal u kombinaciji sa aktivatorom i vezivom ili kao dio sirovinske mješavine .