Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Characterization of red sludge from Alumina Factory "Alumina" (BiH) and Kombinat aluminijuma Podgorica (CG), as a starting point for research on the possibility of utilization
Naziv : Karakterizacija crvenog mulja iz Fabrike glinice "Alumina" (BiH) i Kombinata aluminijuma Podgorica(CG), kao polazna osnova za istraživanja mogućnosti utilizacije
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 2000
Ukupan budzet : 2523.2
Rukovodilac : Krgović Milun
Opis : Istraživanja su usmjerena ka iznalaženju rešenja korisne upotrebe crvenog mulja sa pomenutih lokaliteta. Publikovani rezultati poslužiće kao baza za nastavak istraživanja u cilju razvoja novih proizvoda na bazi crvenog mulja.