Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Investigation of the influence of metallurgical condition and chemical composition on the formability and corrosion performance of selected Al alloys of Al-Cu, Al-Mg, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg types for structural and automotive purposes and Al-Fe-Si for packaging
Naziv : Ispitivanje uticaja metalurškog stanja i hemijskog sastava na formabilnost i korozione performanse odabranih Al legura tipa Al-Cu, Al-Mg, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg za strukturne i automobilske namjene i Al-Fe-Si za ambalažu
Početak : 20.05.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv : MetCorAl
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Metalurgija & Materijali
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 2000
Ukupan budzet : 4000
Rukovodilac : Delijić Kemal
Opis : Dizajn i selekcija legura tipa Al-Cu, Al-Mg, Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg za konstrukcione i automobilske namjene i Al-Fe-Si za ambalažne proizvode. Korelacionih odnosi stanja, sastava, formabilnosti i korozionih osobina; uslovi koji oogućavaju max iskorišćenja metalurških pogodnosti za dobijanje proizvoda složenog dizajna.