Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Synthesis, physicochemical characterization and potential biological characterization - activity of new complex transition metal compounds with pyrazole and its derivatives
Naziv : Sinteza, fizičko-hemijska karakterizacija i potencijalna biološka karakterizacija- aktivnost novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa pirazolom i njegovim derivatima
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : ŽJ-MADJ 16-17
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 2000
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Jaćimović Željko
Opis :