Pregled projekta


Finansijski program : EUREKA
Naziv [ENG] : Comprehensive processing of plant extracts for high value added products
Naziv : Sveobuhvatna proizvodnja biljnih ekstrakata za visokokvalitetne proizvode sa dodatom vrijednošću
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2018.
Skraceni naziv : COMPLANT
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 30000
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Biljana Damjanović Vratnica
Opis : Obrada biljnih sirovina i definisanje tehnoloških postupaka standardizovanih biljnih ekstrakata sa koncentrisanim bioaktivnim komponentama i razvoj novih i inovativnih fitopreparata za poboljšanje zdravlja ljudi. Dobijeni su ekstrakti brdena, timijana, hmelja, industrijske konoplje i povratiča. Proizvodnja je optimizovana u cilju najjačeg antioksidativnog dejstva i željenog hemijskog sastava. Ekstrakti su okarakterisani sa farmakološkog aspekta, uvažavajući važeću zakonsku regulativu, zbog primjene u farmaceutskoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji. Primjenjene hemijske i analitičke metode omogućavaju praćenje marker suspstanci u svakom ekstraktu. Kozmetički proizvodi visokog kvaliteta su formulisani na bazi samoniklih biljnih vrsta i otpadnih sirovina iz vinske industrije.