Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Chemical, biochemical and microbiologicalcharacterizationof Vaccinium myrtillus as potential source of valuable phytoconstituents in functional food and dermocosmoceutics
Naziv : Hemijska, biohemijska i mikrobiološka karakterizacija vaccinium myrtilus radi primjene u proizvodnji funkcionalne hrane i dermokozmetičkih proizvoda
Početak : 15.10.2016.
Kraj : 15.10.2018.
Skraceni naziv : Borovnica, Vaccinium myrtillus L., Ericaceae, tradicionalni lijek sa potencijalno novom aplikacijom
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 2800
Rukovodilac : Blagojević Nada
Opis : Priroda predstavlja neiscrpan izvor bioaktivnih jedinjenja. Veliki broj savremenih lijekova potiče od prirodnih proizvoda, ili je nastao polusintezom jedinjenja izolovanih iz biljaka. Predmet našeg istarživanja bila je borovnica, biljka koje u Crnoj Gori ima u izobilju, a tradicionalno je poznato da se upotrebljava u tretmanu dijabetesa. Izvršena je karakterizacija različito pripremljenih ekstrakata lista i ploda borovnice u pogledu hemijskog sastava, ali i sadržaja minerala koji pozitivno mogu da utiču na otklanjanje ili ublažavanje simptoma bolesti, s jedne strane, a sa druge određivanje dijela biljke i tehnološkog procesa ekstrakcije koji će doprinijeti dobijanju ekstrakta sa optimalnim sadržajem komponenti koje se literaturno navode kao nosioci navedene aktivnosti.