Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Corrosion resistant sterling silver based alloys for jewelry, electro and dental industry
Naziv : Koroziono postojane legure na bazi sterling srebra za primjenu u juvelirskoj,elektro i dentalnoj industriji
Početak : 15.10.2016.
Kraj : 15.10.2018.
Skraceni naziv : Sterling
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Metalurgija & Materijali
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 2800
Rukovodilac : Delijić Kemal
Opis : Istraživanje legura srebra povećane korozione otpornosti, sa odgovarajućim mehaničkim osobinama;sa min 92,5% srebra i primjenom u juvelirskoj i dentalnoj industriji. Definisana serija legura, koja zadovoljava zahtjeve otpornosti na sulfidizaciju. Dobijen novi sistem legura definisan da se pri izradi legura koriste Zn, Al i Si, kao legirajući elementi,po korozionoj postojanosti na atmosfersku koroziju i mehaničkim osobinama znatno unapređeniji u odnosu na standardnu leguru. Registrovan patent.