Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Investigation of thermal, struktural and mechanical properties of high-alloy tool steels
Naziv : Ispitivanje termijskih, strukturnih i mehaničkih osobina visokolegiranih alatnih čelika
Početak : 15.10.2016.
Kraj : 15.10.2018.
Skraceni naziv : ŽR-SRB
Web site :
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 2800
Rukovodilac : Radović Žarko
Opis :