Pregled projekta


Finansijski program : INVO-HERIC
Naziv [ENG] : Reform of the study programmes at MTF in line with the needs of Modern Education in the field of technologies, materials and environmental protection
Naziv : Reforma studijskih programa na MTF-u u skladu sa potrebama modernog obrazovanja u oblasti tehnologija, materijala i zaštite životne sredine
Početak : 15.04.2016.
Kraj : 15.07.2017.
Skraceni naziv : REM-MTF
Web site :
Tip projekta : jačanje kapaciteta
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 35100
Ukupan budzet : 39000
Rukovodilac : Vukčević Mira
Opis : "Cilj projekta je bio reforma nastavnih planova na Fakultetu u cilju uspostavljanja savremenog, fleksibilnog i prilagodljivog nastavnog procesa baziranog na inovativnosti i većem udjelu praktične obuke. Naglasak je stavljen na kreiranje modernih inšenjerskih studijskih programa u područjima metalurgije i materijala, hemijske tehnologije i zaštite životne sredine, a u skladu sa trendovima u evropskom prostoru visokog obrazovanja i fleksibilnim tržištem rada. Strateški pristup Fakulteta je da napravi zaokret ka izučavanju savremenih materijala baziranih na lokalnim i regionalnim sirovinama, kako bi se dao stvarni doprinos lokalnom privrednom razvoju. Istom idejom se Fakultet rukovodio i u koncipiranju izučavanja organskih tehnologija koje bi mogle dati značajan doprinos lokalnoj ekonomiji. "