Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Towards hydrogen economy: Synthesis and characterization of phase change materials for thermal energy storage
Naziv : Sinteza i karakterizacija PCM (fazno promijenjenih ) materijala- put ka ekonomiji na vodoničnoj energetici
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv : PCM legure za skladištenje termalne energije
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : S3 – Energija i održiva životna sredina
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 1400
Rukovodilac : Asanović Vanja
Opis : Cilj projekta je podizanje nivoa znanja u oblasti materijala za konverziju i skladištenje energije. Planirana je sinteza, procesiranje, strukturna i termalna karakterizacija legura na bazi aluminijuma, cinka i magnezijuma (AZ legura), kao i legura aluminijuma i silicijuma. Projekat uključuje i konstrukciju sistema PCM – materijal za skladištenje vodonika.