Projekti


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Otimization of the synthesis of functional alumosilicate materials with the focus on mechanical properties
Naziv : Optimizacija postupka sinteze funkcionalnih alumosilikatnih materijala sa posebnim akcentom na mehaničke osobine
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv : OSFAM
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 1400
Rukovodilac : Vukčević Mira
Opis : Željene osobine, u odgovarajućim uslovima primjene, mogu se dobiti dizajmiranjem materijala preko podešavanja odgovarajućih parametara sinteze. Na ovaj način, mogu se dobiti visoko porozni materijali koji se primjenjuju u razičitim tehnološkim poljima zahvaljujući velikoj propustljivosti gasova, velikoj površini, visokoj temperaturnoj stabilnosti i otporu na keramički šok, kompaktni nanoporozni materijali visoke plastičnosti koji nalaze primenu kao adhezivi za prečišćavanje osetljivih senzora (npr. FOS) u cilju monitoringa mehaničkih osobina krupne infrastrukture, ili kompozitni materijali ojačani raznim tipovima ojačivača koji nalaze primjenu u industriji građevinskih materijala. Modifikovani silikatni materijali ili modifikovani neorganski polimeri mogu se koristiti i za selektivnu i određenu adsorpciju zagađujućih materija u životnoj sredini