Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Synthesis of new dithiocarbamato compounds and investigation of their antimicrobial and toxic properties
Naziv : Sinteza novih ditiokarbamato jedinjenja i ispitivanje njihovih antimikrobnih i toksičnih osobina
Početak : 01.01.2012.
Kraj : 31.12.2014.
Skraceni naziv : NOVIDTC
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 13680
Ukupan budzet : 13680
Rukovodilac : Leka Zorica
Opis : Sintetisani su novi iminodiacetato-ditiokarbamato kompleksi Fe(III), Co(II) , Pt(II) i Pd(II). Određena je njihova molekulska struktura a tamo gdje je dobijen monokristal i kristalna struktura. Ispitane su antimikrobne osobine prema nekim vrstama bakterija i fitobljiva.