Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] :  Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro (PH-ELIM) 
Naziv : Unapređenje studijskih programa iz Zakona o javnom zdravstvu, Zdravstvenog menadžmenta, Zdravstvene ekonomije i Zdravstvene informatike u Crnoj Gori
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv : PH-ELIM
Web site : https://ph-elim.net/
Tip projekta : jačanje kapaciteta
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu : 100000
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Ključni ciljevi su: unapređenje obrazovnog sistema u skladu sa poznatim najboljim praksama EU, čineći zdravstvne radnike visokostručnim u stvaranju održivog i fleksibilnog zdravstvenog sistema, obezbeđujući kvalitetno zdravlje, zaštitu građana od prijetnje zdravlju, kroz isplative pristupe.Modernizacija nastavnih planova i programa u oblastima javnog zdravlja na različitim nivoima obrazovnog sistema.Poboljšanje nivoa kompetencija i vještina, razmjenom modela poučavanja o inovacijama i dobroj praksi zasnovano na dokazima; poštujući raznolikost nacionalnih i EU zdravstvenih izazova.Stvaranje novih pristupa učenju u javnom zdravlju razvijanjem Nacionalne platforme za obrazovanje i istraživanje, informatičkog obrazovanja i nastavnog materijala. Jačanje internacionalizacije visokoškolskih ustanova, uključujući veću vidljivost u međunarodnoj nastavnoj zajednici u oblastima javnog zdravlja.


"The key objectives are: to improve the education system in line with known EU best practices, making health professionals highly skilled in creating a sustainable and flexible health system, ensuring quality health, protecting citizens from health threats, through cost-effective approaches. Modernization of curricula in the fields of public health at different levels of the education system. Improving the level of competencies and skills, by exchanging evidence-based teaching models on innovation and good practice; respecting the diversity of national and EU health challenges. Creating new approaches to learning in public health by developing the National Platform for Education and Research, IT education and teaching materials. Strengthening the internationalization of higher education institutions, including greater visibility in the international teaching community in the areas of public health."