Pregled projekta


Finansijski program : Horizont 2020
Naziv [ENG] : Retinal and cognitive dysfunction in type 2 diabetes: unraveling the common pathways and identification of patients at risk of dementia
Naziv : Retinalna i kognitivna disfunkcija u dijabetesu tipa 2: Otkrivanje zajedničkih signalnih puteva i identifikacija pacijenata sa rizikom za razvoj demencije
Početak : 01.01.2020.
Kraj : 31.12.2023.
Skraceni naziv : RECOGNISED
Web site : https://www.recognised.eu/
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : 2. IKT, 4. Medicina i zdravlje ljudi;
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Retina i mozak imaju slično embriološko poreklo, anatomske karakteristike i fiziološka svojstva, pa stoga nudi jedinstven i dostupan „prozor“ za proučavanje korelata i posledica subkliničke patologije kod pacijenata sa oštećenjem kognitivnih funkcija. Naša hipoteza je da će neurodegeneracija retine teći paralelno sa neurodegeneracijom mozga i, samim tim, znakovi neurodisfunkcije pri pregledu retine biće evidentniji kod onih pacijenata koji imaju brzo opadanje kognitivnih funkcija. Mikroangiopatija će takođe učestvovati u kognitivnom propadanju, pa će specifična uloga mikroangiopatije u kognitivnom propadanju, kao i korist metoda za imidžing očnog dna, biti takođe tema istraživanja.


The retina shares similar embryologic origin, anatomical features and physiological properties with the brain and hence offers a unique and accessible “window” to study the correlates and consequences of subclinical pathology in patients with cognitive impairment. Our hypothesis is that the neurodegeneration of the retina will run in parallel to the therefore, the signs of neurodysfunction in the retinal assessment will be more evident in those patients with rapid cognitive decline. Microangiopathy will also participate in cognitive decline and its specific role, as well as usefulness of retinal imaging, will be also examined. Neurodegeneration of the brain and,