Pregled projekta


Finansijski program : Nacionalni projekat
Naziv [ENG] : Morphological and clinical studies of biological mechanisms of vascular remodeling of hereditary and acquired vascular diseases
Naziv : Morfološka i klinička istraživanja bioloških mehanizama vaskularnog remodelovanja naslednih i stečenih bolesti krvnih sudova
Početak : 01.10.2012.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : naučno-istraživacki
Tematska oblast : 2. IKT, 4. Medicina i zdravlje ljudi;
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 32603.1
Rukovodilac :
Opis :