Pregled projekta


Finansijski program : Međunarodni
Naziv [ENG] : Mobile Access Dental Clinic
Naziv : "Zajednička isporuka usluga oralne zdravstvene zaštite u prekograničnom području južne Hrvatske, Zapadne Bosne i Hercegovine i Crne Gore"
Početak : 01.01.2020.
Kraj : 31.12.2022.
Skraceni naziv : MADE
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Medicinski fakultet
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac :
Opis : Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina dijele zajedničke probleme i doživljavaju manjkavu razinu oralnog zdravlja stanovništva. Dostupne statistike pokazuju da je stomatološki status u prekograničnom području vrlo slab, posebno među djecom. Izazov stoga leži na procjeni sadašnje razine oralnog zdravlja temeljenog na DMFT indeksu u različitim dobnim skupinama kao i različitim populacijama rizika. Analiza postojećeg stanja oralnog zdravlja bila bi osnova za razvoj neophodnih preventivnih mjera za poboljšanje oralnog zdravlja na tom području. Crna Gora nema Nacionalnu strategiju za prevenciju oralnih bolesti i nema validne podatke o stanju oralnog zdravlja svog stanovništva. Rane epidemiološke studije oralnog zdravlja djece u Crnoj Gori pokazale su visok stepen prevalencije i aktivnosti oralne patologije. Uloga Medicinskog fakulteta u ovom projektu biće procenjivanje trenutnog nivoa oralnog zdravlja na osnovu DMFT indeksa u različitim starosnim grupama kao i različitim rizičnim populacijama. Pored toga, Medicinski fakultet će pružati i razne usluge oralne zdravstvene zaštite. Učešćem u ovom projektu Medicinski fakultet bi mogao da nabavi zubarske stolice neophodne za sistematski pregled pacijenata različitih starosnih grupa, kako bi se planirali dijagnostički, preventivni, profilaktički i terapijski postupci. Studenti bi imali uvid u različite patologije stanovništva Crne Gore i imali bi priliku da zajedno sa ljekarima aktivno učestvuju u razvoju individualnih preventivnih i terapijskih potreba pacijenata. Poseban naglasak biće stavljen na sprovođenje zdravstvene edukacije dece i trudnica, u koju bi učestvovali studenti sa svojim nastavnicima i asistentima. Po završetku projekta zubarske stolice bi ostale na Medicimskom fakultetu i značajno bi proširile kapacitet i poboljšale opremu za izvođenje kliničkih vežbi sa studentima. Rezultati ovog projekta mogu biti osnova za sveobuhvatnije programiranje i vođenje stomatološke službe. Glavni cilj projekta je razviti zajedničko pružanje usluga oralne zdravstvene zaštite u prekograničnom području, što povećava nivo svjesti o važnosti oralne zdravstvene zaštite.


Croatia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina share common problems and experience shortcomings the level of oral health of the population. Available statistics show that the dental status in the cross-border area very weak, especially among children. The challenge therefore lies in assessment current levels of oral health based on the DMFT index in different age groups as well as different risk populations. An analysis of the current state of oral health would be the basis to develop the necessary preventive measures to improve oral health in the area. Montenegro does not have a National Strategy for the Prevention of Oral Diseases and does not have valid data on the state of the oral health of its population. Early epidemiological studies of the oral health of children in Montenegro indicated a high degree of prevalence and activity of oral pathology. The role of the FoM in this project will be to assess the current level of oral health based on the DMFT index in different age groups as well as different risk populations. An analysis of the current state of oral health would be the basis for the development of the necessary preventive measures for the improvement of oral health in the Montenegrin area. Furthermore, FoM will also provide various services of oral health care. By organizing educational workshops and seminars, FoM would influence the creation and adoption of positive habits and attitudes of the population in order to prevent the occurrence of oral diseases.