Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 510-2212-97
Naziv : Projekta Ministarstvo nauke
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : Projekta Ministarstvo nauke
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet dramskih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 8383.42
Rukovodilac : Čekić Sehad
Opis :