Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : 535-13838-81
Naziv : FDU-IPA proj. Art vison
Početak : 01.01.2015.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : FDU-IPA proj. Art vison
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Fakultet dramskih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 308.27
Rukovodilac : Čekić Sehad
Opis :