Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Min. Kulture-kreativna industrija ( Art suveniri)
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : min.kulture
Tip projekta : Obrazovni
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Fakultet dramskih umjetnosti
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Jovićević Milena
Opis :