Veselin Pavićević


Veselin Pavićević
Šifra: 110235
Prezime i ime: Veselin Pavićević
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)Osnovne1SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne1SOCIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)Osnovne2TEORIJA IZBORA I IZBORNI SISTEM2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor