John Doe

dr Dragan Radonjić

redovni profesor | Pravni fakultet

Rođen je 15. jula 1955. godine u Sarajevu. Diplomirao je 1977. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici, magistrirao 1981. na Pravnom fakultetu u Beogradu, a doktorirao 1985. godine na Pravnom fakultetu u Podgorici. Na Pravnom fakultetu u Podgorici biran je u sva univerzitetska zvanja od asistenta do redovnog profesora. Bio je rukovodilac Katedre za poslovno pravo, a matični predmeti su mu Kompanijsko i Trgovinsko pravo. Predsjednik je udruženja pravnika u privriedi Crne Gore. U toku svog dosadašnjeg profesionalnog i društvenog djelovanja bio je angažovan u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPOSLOVNO PRAVOMaster2KOMPANIJSKO PRAVO EU4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4KOMPANIJSKO PRAVO4 x 11 x 30 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne5PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5TRGOVINSKO PRAVO4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

Termini odbrane seminarskih radova

Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

Kompanijsko pravo - Praktična nastava i seminarski radovi za 28.4.

Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

Rezultati kolokvijuma od 21.04.2021 13:51

Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

GRUPE za kolokvijum 21 aprila 2021 - 16.04.2021 11:59

Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

GRUPE za kolokvijum iz Kompanijskog prava 07aprila 2021- 02.04.2021 16:10

Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

ON-LINE nastava - 15.03.2021 14:06

Pravne nauke (2017)-Kompanijsko pravo

Kompanijsko pravo - Termini odbrane seminarskih radova