Drago Radulović


Drago Radulović
Šifra: 120081
Prezime i ime: Drago Radulović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKE-KRIVIČNO PRAVNI SMJERMagistarske1KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO1 x 13 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2PROCESNO DOKAZNO PRAVO3 x 12 x 10 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne4KRIVIČNO PROCESNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne5KRIVIČNO PROCESNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5KRIVIČNO PROCESNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo PoljeOsnovne6KRIVIČNO PROCESNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor