Branko Radulović


Branko Radulović
Šifra: 150080
Prezime i ime: Branko Radulović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2001SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bošnjak B., Radulović B., Pop-Tonev K., Asanović V."Influence of Microalloying and Heat Treatment on the Kinetics of Bainitic Reaction in Austempered Ductile Iron"Journal of Materials Engineering and Performance, ASM International
2000SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bošnjak B., Radulović B., Pop-Tonev K., Asanović V.Microstructural and Mechanical Characteristics of Low-Alloyed Ni-Mo-Cu Austempered Ductile Iron"ISIJ International