Građevinski fakultet

Biografija - Rakočević Marina
Biografija - Rakočević Marina

Marina Rakočević rođena je 18. avgusta 1962. godine u Bijelom Polju. Osnovno i srednje obrazovanje stekla je u Bijelom Polju. Završila je osnovnu školu "Vladislav Sl. Ribnikar" u Rasovu 1976.godine, a nakon toga i srednju školu, gimnaziju "Miloje Dobrašinović", matematički smjer - pomoćni istraživač u matematici, 1980.godine.  Diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Podgorici 1985.godine na smjeru za konstrukcije.

Za izuzetan uspjeh tokom studiranja nagrađena je studentskom nagradom „19. decembar“ koja joj je dodijeljena povodom dana oslobođenja Titograda.

Magistarski rad pod nazivom “Uporedna analiza postupaka za određivanje krivih izvijanja čeličnih štapova sa geometrijskim i materijalnim imperfekcijama”, pod mentorstvom Prof.dr Slavka Rankovića, redovnog profesora Građevinskog fakulteta u Beogradu, odbranila je u martu 1996.godine na Odsjeku za tehničku mehaniku i teoriju konstrukcija Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Doktorsku disertaciju iz oblasti tehnička mehanika i teoriju konstrukcija, čiji je naslov "Statička analiza slojevitih kompozitnih ploča primjenom metode konačnih elemenata", mentor prof.dr Đorđe Vuksanović, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odbranila je novembra 2005.godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici nakon koje je stekla naučni stepen doktora tehničkih nauka.

Od 1985.godine zaposlena je na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici kao asistent-pripravnik, a zatim i kao asistent na predmetima Statika konstrukcija, Statika konstrukcija I i Statika konstrukcija II.

Jula 2006. godine birana je u akademsko zvanje docent za predmete Statika konstrukcija I, Statika konstrukcija II, Metoda konačnih elemenata na Građevinskom fakultetu, kao i Statika (konstruktivni sistemu) na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. U periodu od 2006.  do 2010. godine držala je i predavanja na predmetima Površinski nosači na Konstruktivnom specijalističkom smjeru studijskog programa Građevinarstvo i Teorija konstrukcija na primijenjenom studijskom programu Menadžement u građevinarstvu Građevinskog fakulteta u Podgorici.

Decembra 2012. godine birana je u akademsko zvanje vanredni profesor za predmete Statika konstrukcija I, Statika konstrukcija II i Metoda konačnih elemenata. Oktobra 2019.godine birana je u akademsko zvanje redovni profesor za grupu predmeta Građevinska mehanika i teorija konstrukcija.

Do sada je bila član više komisija za odbranu specijalističkih i magistarskih radova, a mentor na više specijalističkih radova.

U periodu od 2010. do 2013.godine obavljala je funkciju prodekana za nastavu na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

U periodu od 2013. do 2015. godine obavljala je funkciju prodekana za finansije na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Od januara 2011. do avgusta 2016. godine obavljala je funkciju rukovodioca Laboratorije za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija Građevinskog fakulteta u Podgorici.

Od 2013. do 2016. godine bila je član Vijeća za prirodne i tehničke nauke Univerziteta Crne Gore.

Od 2015.godine je član Suda časti Univerziteta Crne Gore.

Od marta 2019 obavlja funkciju dekana Građevinskog fakulteta.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.