Marina Rakočević


Šifra: 160269
Prezime i ime: Marina Rakočević
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 4.800
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 10.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo
5 Statika konstrukcija I3x1
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo
6 Statika konstrukcija II3x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Geotehnika
8 Metod konačnih elemenata2
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
8 Metod konačnih elemenata2x1
Građevinski fakultet Magistarske
Geotehnika
1 Posebna poglavlja iz metode konačnih elemenata2x1S2x1S
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Posebna poglavlja iz metode konačnih elemenata22
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
1 Metod konačnih elemenata (napredni kurs)32
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
1 Teorija ljuski32
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
2 Teorija kompozitnih ploča32

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rakočević M., Popović S., Ivanišević N.A computational method for laminated composite plates based on layerwise theoryComposites Part B: Engineering
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rakočević M., Popović S.Bending analysis of simply supported rectangular laminated composite plates using a new computation method based on analytical solution of layerwise theoryArchive of Applied Mechanics
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rakočević M.Proračun sastavljenih slojevitih pločaGrađevinar
2005SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rakočević M.Naprezanja u slojevima kompozitnih pločaGrađevinar
Opširnije