Radovan Đurović

dr Radovan Đurović

vanredni profesor | Građevinski fakultet

Radovan Đurović je rođen 7. januara 1979. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu 1996. godine. Za uspjeh tokom školovanja dobio je diplomu “Luča”. Geodetski odsjek Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu upisao je 1996. godine a završio ga 2004. godine Školske 2005/06 godine upisao je poslediplomske studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu odbranio Magistarski rad na temu „Unapređenje postupka održavanja državnog premjera nepokretnosti“, 02. 06. 2011. godine i time stekao...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFINFRASTRUKTUREMaster1INŽENJERSKA GEODEZIJA2 x 11 x 11 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster1INŽENJERSKA GEODEZIJA2 x 11 x 11 x 1
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne1GEODEZIJA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster1OSNOVE GEOLOGIJE I GEODEZIJE0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1INŽENJERSKA GEODEZIJA2 x 1.33 x 1.67 x 1
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2GEODEZIJA2 x 11 x 21 x 7
AFARHITEKTURAOsnovne6GEODEZIJA1 x 10 x 01 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Batilović, M., Đurović, R. Sušić, Z., Kanović, Ž. i Cekić, Z.Robust Estimation of Deformation from Observation Differences Using Some Evolutionary Optimisation AlgorithmsSensors
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
R. Đurović, I. R. Aleksić, R. MihajlovićMaintenance of the state survey in the republic of MontenegroSurvey Review