Sreten Tomović

dr Sreten Tomović

vanredni profesor | Građevinski fakultet

BIOGRAFIJA   Rođen sam 09. 09. 1957. godine u Baru, gdje sam završio osnovnu školu. Srednju građevinsku tehničku školu pohađao sam u Titogradu, a diplomirao  na  hidrotehničko- konstruktorskom odsjeku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Nišu.      Poslijediplomske studije završio  sam  na Građevinskom fakultetu u Nišu, na odsjeku zaštita i eksploatacija izvorišta za snabdijevanje vodom. Doktorsku disertaciju pod nazivom...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1HIDROENERGETSKI POTENCIJAL POVRŠINSKIH VODOTOKA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1SLOŽENI HIDROENERGETSKI SISTEMI I MALE HIDROELEKT.0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1REGULACIJA VODOTOKA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2KORIŠĆENJE VODNIH SNAGA0 x 00 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster2REGULACIJA VODOTOKA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2OBALNO INŽENJERSTVO0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2LUKE I PRISTANIŠTA0 x 00 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster3KORIŠĆENJE VODNIH SNAGA0 x 00 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster3HIDROTEHNIČKE MELIORACIJE0 x 00 x 00 x 0
GFINFRASTRUKTUREMaster3LUKE I PRISTANIŠTA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ćipranić Ivana, Jevrić Marija, Sekulić Goran, Tomović Sreten The problem of ballast water in Montenegro ports and possibility of its treatmentPolish Maritime Research
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Sreten Tomović, Goran SekulićApplication of multi-criteria optimization in marina planning on the Montenegrin coastPolish Maritme Research
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Kolaković S., Stefanović D., Lemić J., Milićević D., Tomović S., Trajković S., Milenković S.Forming a filter media from zeolite modified with SDBAC for wastewater treatment processChemical Industry and Chemical Engineering
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Božić M., Nikolić G., Milošev D., Rudić Ž., Tomović S.Assessment of groundwater management using modflow and cost- benefit analysisJournal of Irigation and Drainage Engineering
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Anđelković LJ.,Purenović M., Ranđelović M.,Milićević D., Zarubica A.,Mitić M., Tomović S. Synergy of hydromechanical and hydrochemical parameters in formation of solid deposits in geothermal and other watersChemical Industry and Chemical Engineering

Obavjestenja iz nastave