Jelena Dakić


Jelena Dakić
Šifra: 170305
Prezime i ime: Jelena Dakić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne1MATEMATIKA ZA EKONOMISTE0 x 04 x 10 x 0
BTFSTOČARSTVOOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM0 x 01.5 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne1MATEMATIKA I0 x 02 x 20 x 0
BTFANIMALNA PROIZVODNJAOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne1MATEMATIKA SA INFORMATIKOM0 x 02 x 20 x 0
MFDRUMSKI SAOBRAĆAJOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 20 x 0
PMFRAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJEOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 10 x 0
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne2MATEMATIKA II0 x 00 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne2MATEMATIKA II0 x 02 x 20 x 0
PMFMATEMATIKAOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 00 x 00 x 0
PMFMATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKEOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0
PMFRAČUNARSKE NAUKEOsnovne5NUMERIČKA ANALIZA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jelena Dakić, Sanja Jančić-Rašović and Irina CristeaWeak Embeddable Hypernear-RingsSymmetry
Opširnije