Zorica Popović


Zorica Popović
Šifra: 180294
Prezime i ime: Zorica Popović
Titula: dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1, 2DENTALNA MORFOLOGIJA0 x 03 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA I0 x 03 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA I0 x 03 x 30 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne9, 10FIKSNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor