MOBILNA STOMATOLOŠKA PROTETIKA I


Semestar: 7, 8
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 1+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student se detaljno upoznaje sa biološkim osnovama lečenja bezubosti . On upoznaje promene na tkivima orofacijalnog kompleksa koje su posledica gubitka prirodnih zuba , procese I smerove resorpcije rezidualnih alveolarnih grebenova , oboljenja oralne sluzokože kao I promene koje nastaju u osnovnim funkcijama ovog sistema ( zvakanje , gutanje , govor , fizionomija ) U toku teorijske I praktične nastave student treba da savlada osnove planiranja mobilnih zubnih nadoknada I metodologiju njihove izrade . Na praktičnoj nastavi on samostalno radi sa pacijentima I prolazi kroz sve kliničke faze izrade totalnih I parcijalnih zubnih proteza.On treba da stekne spretnost u komuniciranju sa pacijentima , u korišćenju savremenih materijala koji se koriste u kliničkoj praksi I korišćenju potrebnih instrumenta I aparata. On treba da prepozna eventualne greške na novim nadoknadama I obezbedi pacijentu uspešnu adaptaciju na njih.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ŽIŽIĆ1.5x4
11B+8S+6P
BILJANA ŽIVKOVIĆ1.5x4
11B+8S+6P
ZORICA POPOVIĆ1.5x4
11B+8S+6P
VESNA KISIĆ1.5x4
11B+8S+6P
BILJANA MILOŠEVIĆ1x1
11B+8S+6P