Medicinski fakultet

Biografija - Popović Zorica+
BIOGRAFIJA  Dr stomatologije Zorica Popović, specijalista stomatološke protetike

OBRAZOVANJE:

23.02.2018.

Doktorske studije

Medicinsku fakultet Univerziteta Crne Gore

Odbranila polazna istraživanja na Medicinskom fakultetu u Podgorici sa temom: „Uticaj stanja oralnog zdravlja na kvalitet života osoba starijeg životnog doba u središnjem regionu Crne Gore“, sa ocjenom 10(odličan).

2011 - danas

Doktorske studije

Medicinsku fakultet Univerziteta Crne Gore

  1. - 2006.

Specijalističke studije

Vojno medicinska akademija-VMA Beograd. Položila specijalistički ispit iz Stomatološke protetike  27.11.2006., u klasi prof. dr Milana Jakšića; predsjednik ispitne komisije prof. dr Dragoslav Stamenković sa Stomatološkog fakulteta u Beogradu; ocjena 5(odličan).

  1. - 1993.

Osnovne studije

Stomatološki fakultet u Beogradu Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, 24.09.1993., sa prosječnom ocjenom 8,54.

1986.

Srednje obrazovanje

Gimnazija „Slobodan Škerović“ Podgorica, diploma Luča 2

1983.

Osnovno obrazovanje:  JU Osnovna škola „Sutjeska“ Podgorica

RADNO ISKUSTVO

2017 – danas

Urednik Biltena Stomatološke komore Crne Gore i predsjednik Komisije za informisanje SKCG, Angažovana kao honorarni saradnik

Od akademske 2010/2011 – danas

Medicinsku fakultet Univerziteta Crne Gore, Studijski program stomatologija.

Angažovana kao stručni saradnik u praktičnoj nastavi za stomatološko proteteske predmete; Dentalna anatomija, Gnatologija, Stomatološka protetika-predklinika(do 2013.), Mobilna stomatološka protetika i Fiksna stomatološka protetika.

1995 – 2008.

Vojno medicinski centar –VMC Podgorica, vojna pošta 1276, radni odnos na neodređeno vrijeme

1994 – 1995.

JZU Dom zdravlja Cetinje, radni odnos na određeno vrijeme

1993 -1994.

JZU Dom zdravlja Podgorica, obavezan ljekrski staž

RADOVI i IZLAGANJA:

Rad u casopisu sa SCI liste kao PRVI AUTOR:

* Popović Z, Đuričković M, Ljaljević A, Matijević S, Obradović-Đuričić K. Assessment of reliability and validity of Montenegrin version of the oral health impact profile for use among the elderly in Montenegro. Srp Arh Celok Lek. 2019 Sep-Oct;147(9-10):534-540 DOI: https://doi.org/10.2298/SARH180528049P

* Popović Z, Đuričković M. Oral health behavior and hygiene habits of elderly population in Podgorica, Montenegro. Serbian Dental Journal 2019 July-Sep;66(3):120-131. DOI: 10.2478/sdj-2019-0013

Radovi u časopisima sa SCI liste kao koautor:

1.Đuričković M, Ivanović M, Samardžić M, Jovičić O, Popović Z, Periodontal health in children with diabetes mellitus type 1 in Montenegro. Serbian Dental Journal. 2018;65(3):119-125. DOI: 10.2478/sdj-2018-0011

2.Đuričković M, Ivanović M, Popović Z. The assessment of primary teeth condition in 6 year-old. Stomatološki glasnik Srbije. 2019;66(1):15-19 DOI: 10.2478/sdj-2019-0002

RADOVI u STRUČNIM ČASOPISIMA u Crnoj Gori

  1. Popović Z. Principi savremene stomatološke protetike. Bilten Stom Komore CG Jul 2019. ISSN 2336-9612. COBISS.CG-ID34599440
  2. Popović Z. Izazovi pri planiranju stomato-ptotetske terapije Medical CG Novembar 2018. ISSN 1800-7708. COBISS.CG-ID 13921296
  3. Popović Z, Honsić J. Mogućnosti predprotetske pripreme i protetske terapije na Studijskom programu stomatologije u Podgorici. Bilten Stom Komore CG Januar 2017. ISSN 2336-9612. COBISS.CG-ID34599440

PLENARNA IZLAGANJA na NAUČNIM SKUPOVIMA kao predavač po pozivu:

Septembar 2019.

  1. Kongres stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem, plenarni predavač sa temom: Oralno zdravlje starih osoba u funkciji kvaliteta života“.

Septembar 2018.

Bijeljina, Republika Srpska, simpozijum sa međunarodnim učešćem: „Hirurško-protetsko zbrinjavanje pacijenata“ predavač po pozivu sa temom: „Izazovi pri planiranju proteteske terapije“

UČEŠĆA na NAUČNIM i STRUČNIM SKUPOVIMA sa usmenim prezentacijama:

Novembar 2019.

Beograd, IV Children's Dentistry Congress: „Preveniranje oralnih oboljenja odgovornim oralno-zdravstvenim ponašanjem“.

Novembar 2019.

Beograd, IV Children's Dentistry Congress:Procjena stanja  zuba kod djece uzrasta 12 godina na teritoriji Opštine Podgorica“

Oktobar 2019.

Bečići, III Kongres stomatologa CG, kao jedini autor, sa usmenom prezentacijom, na temu pod nazivom: „Značaj poštovanja skeletne klase pri protetskoj rehabilitaciji“.

Septembar 2018.

Beograd, XXVII Kongres stomatologa Srbije, kao prvi autor, sa usmenom prezentacijom pod nazivom: „Značaj blgovremene protetske rehabilitacije za očuvanje zdravlja stomatognatog sistema“

Novembar, 2017.

Budva, II Kongres stomatologa Crne Gore, kao prvi autor, usmena prezentacija sa temom „Protetska rehabilitacija starih osoba u Podgorici“

Septembar 2017.

Beograd, XXVI Kongres stomatologa Srbije, kao prvi autor, usmena prezentacija sa temamom: „Protetska terapija kod nepovoljnog oblika alveolarnog nastavka“

Novembar, 2016.

Beograd, XXV Kongres stomatologa Srbije, kao prvi autor, sa usmenom prezentacijom, na temu:  „Planiranje protetske nadoknade kod malog broja retencionih  zuba“

Novembar, 2016.

Beograd, XXV Kongres stomatologa Srbije, kao prvi koautor, sa usmenom prezentacijom na temu: „Primjana selektivnog brušenja kod liječenja kraniomandubuladnih disfunkcija“.

 

UČEŠĆA na NAUČNIM i STRUČNIM SKUPOVIMA sa poster prezentacijama:

April 2017.

Beograd, Simpozijum dječije i preventivne stomatologije, poster prezentacije sa temama:

  1. Kao prvi autor sa temom: „Liječenje oboljenja usta i zuba i protetska rekonstrukcija kod pacijenata oboljelih od juvenilnog dijabetesa“
  2. Kao drugi autor, sa temom: „Uticaj socijalnih faktora na oralno zdravlje djece“

April 2014.

BaSS 2014, XXIX Kongres Balkanskog stomatološkog društva –BaSS, kao prvi autor, poster prezentacija sa temom: „Prosthetic therapy for patients with bilaterally cleft lip and palate“

Maj 2013.

Budva, I Kongres stomatologa Crne Gore, kao prvi autor, poster prezentacija sa temom: „Protetska rehabilitacija kod pacijenata sa rascjepom nepca – prikaz slučaja“

KOMPJUTERSKE VJEŠTINE:

Operativni sistemi: Windows

Programi: Word, Excel, Power Point

POZNAVANJE JEZIKA:

Engleski (nivo C1), Njemački (nivo A2)Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.