Savo Laušević


Savo Laušević
Šifra: 190112
Prezime i ime: Savo Laušević
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFFILOZOFIJAOsnovne3FILOZOFIJA POLITIKE0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3FILOZOFIJA POLITIKE2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5UVOD U ESTETIKU0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6SAVREMENA FILOZOFIJA XX VIJEKA3 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6ANTIČKA I SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA UMJETNOSTI0 x 00 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne7ISTORIJAFILOZOFIJE XX--OG VIJEKA3 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne7MODERNA I SAVREMENA ESTETIKA4 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne8VELIKI FILOZOFI SAVREMENOSTI -IZBORNI KURS3 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne8DIPLOMSKI RAD0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije