Vesna Kilibarda

dr Vesna Kilibarda

redovni profesor | Filološki fakultet

Diplomirala je opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je 1983. godine i magistrirala (mentor prof.dr Ivana Nana Bogdanović). Doktorirala je 1990. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor prof. dr Mirko Tomasović) s temom Italijanska književnost u Crnoj Gori do 1918. godine. Na Filozofskom fakultetu u Nikšić radi od 1991. U zvanje redovnog profesora izabrana je 2004. godine. Predaje predmete iz oblasti italijanske književnosti, civilizacije i kulture, kao i...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Italijanski jezik i književnost (2017)-Italijanska književnost 2 – Humanizam i renesansa

Nova objava - 21.04.2020 17:08

Italijanski jezik i književnost (2017)-Italijanska književnost 2 – Humanizam i renesansa

Italijanska knjizevnost 2 - Humanizam i renesansa, drugi kolokvijum, rezultati