Filološki fakultet

Biografija - Kilibarda Vesna
Biografija - Kilibarda Vesna

Diplomirala je opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome je 1983. godine i magistrirala (mentor prof.dr Ivana Nana Bogdanović). Doktorirala je 1990. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (mentor prof. dr Mirko Tomasović) s temom Italijanska književnost u Crnoj Gori do 1918. godine. Na Filozofskom fakultetu u Nikšić radi od 1991. U zvanje redovnog profesora izabrana je 2004. godine. Predaje predmete iz oblasti italijanske književnosti, civilizacije i kulture, kao i opšte književnosti i književnih teorija. U naučnom radu bavi se interkulturnim, najviše interjadranskim vezama, objavljujući knjige, radove i bibliografije koje se odnose na poznavanje italijanske književnosti i kulture u Crnoj Gori, kao i na recepciju Crne Gore u italijanskom književnom životu do 1918. godine. Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih naučnih skupova i konferencija a član je više međunarodnih udruženja za izučavanje italijan skog jezika i književnosti (AISLLI, ADI, AIPI, SILFI). Za doprinos unapređenju kulturnih odnosa i difuzije italijanskog jezika i kulture u Crnoj Gori dodijeljena su joj dva visoka italijanska odlikovanja: Ordine della Stella d'Italia (2005) i Ordine al merito della Repubblica Italiana (2011), oba reda Commendatore. Uz univerzitetsku karijeru bila je aktivna u javnom i političkom životu Crne Gore kao ministarka kulture (januar 2003 - novembar 2006).

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.