Mirko Leovac

mr Mirko Leovac

saradnik u nastavi | Filološki fakultet | honorarno

Mirko Leovac je rođen u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio je u Nikšiću kao nosilac diplome ,,Luča“. Akademske 2004/2005. godine upisao je studije Njemačkog jezika i književnosti i završio ih u roku, sa prosječnom ocjenom 9,28. Akademske 2008/09. godine na istom fakultetu upisao je postdiplomske magistarske studije i položio sve ispite u predviđenom roku sa prosječnom ocjenom ,,A“ (10). Iste godine počeo je da radi na Filozofskom fakultetu kao saradnik u nastavi na Studijskom programu za njemački jezik i...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4NJEMAČKI JEZIK 4-SINTAKSA I0 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6NJEMAČKI JEZIK VI-LEKSIKOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave