Radoje Golović


Radoje Golović
Šifra: 190806
Prezime i ime: Radoje Golović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPEDAGOGIJAOsnovne1FILOZOFIJA SA LOGIKOM2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne3FILOZOFIJA ISTORIJE2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne4FILOZOFIJA KOD SLOVENA2 x 12 x 10 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne5FILOZOFIJA PRIRODE2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne6FILOZOFIJA KULTURE2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne7FILOZOFIJA KOD SLOVENA2 x 10 x 00 x 0
FFFILOZOFIJAOsnovne8RUSKA FILOZOFIJA2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Golovic Radoje, B.B.MМ. А. МАСЛИН, В. В. МИРОНОВ, П. П. АПРЫШКО, В. Н. ЖУКОВ, А. П. КОЗЫРЕВ, А. Г. МЫСЛИВЧЕНКО, А. П. ПОЛЯКОВ, А. А. ПОПОВ, М. В. РОМАНЕНКО, В. В. СЕРБИНЕНКО, Ю. Н. СОЛОДУХИНЭтика преображенного Эроса Русская философия: Энциклопедия, 3-е изд. дораб. и доп.
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Niznikov, S.A.; Golovic, RadojeDijalektitka i fenomenologija A.F. Loseva. Voprosy Filosofii, 6 (1): 116-126
Opširnije