Filozofski fakultet

Biografija - Golović Radoje
Biografija - Golović Radoje

 

Rodjen sam 1969. godine u Niksiću gdje sam završio osnovnu i srednju skolu. 1989. godine sam upisao osnovne studije filosofije na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Niksiću na kojem sam i diplomirao 1994. g. Iste godine upisao sam postdiplomske (magistarske) studije na Odelenju za filozofiju (Grupa za istoriju filozofije) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu da bi po njihovom okončanju na pomenutom fakultetu 1999. g. odbranio magistarski rad. Doktorske studije sam upisao 1999. g. na Filosofskom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta M.V.Lomonosov (Katedra za istoriju ruske filosofije), na kojem sam po njihovom završetku 2003. g. odbranio svoju doktorsku disertaciju na temu: "Философия преображеенного Эроса и метафизика сердца Б.П. Вышеславцева". Član sam Ruskog filosofskog društva i dobitnik nagrade za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti filosofskih nauka na konkursu filosofskog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta M.V.Lomonosov skolske 2003/2004. g. 

Od zimskog semestra školske 1994-95. g. radio sam kao saradnik i asistent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću na predmetima: Filosofija kod Slovena, Ruska filosofija, Antropologija. U septembru 2009. godine izabran sam u zvanje docenta na predmetima: Filozofija kod Slovena, Ruska filosofija (na Studijskom programu za filozofiju) i Uvod u filozofiju (na studijskim programima za pedagogiju i sociologiju.