Sanja Šubarić


Sanja Šubarić
Šifra: 190952
Prezime i ime: Sanja Šubarić
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1ANALIZA DISKURSA0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1ANALIZA DISKURSA0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1SAVREMENI SRPSKI JEZIK1-STANDARDIZACIJA I PRAVOPIS2 x 13 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1ANALIZA DISKURSA2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1ANALIZA DISKURSA0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1UVOD U LINGVISTIKU2 x 10 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1UVOD U OPŠTU LINGVISTIKU0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1UVOD U OPŠTU LINGVISTIKU0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1UVOD U OPŠTU LINGVISTIKU0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne2SAVREMENI SRPSKI JEZIK 2- FONETIKA I FONOLOGIJA2 x 13 x 10 x 0

Izabrane publikacije