Sanja Šubarić


Sanja Šubarić
Šifra: 190952
Prezime i ime: Sanja Šubarić
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 7.800
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 47.50%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Osnovne
Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)
1 Savremeni srpski jezik 1 – Standardizacija i pravopis2x13x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost (2017)
1 Uvod u lingvistiku2x1
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost (2017)
1 Uvod u opštu lingvistiku2x1
Filološki fakultet Osnovne
Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)
2 Savremeni srpski jezik 2 – Fonetika i fonologija2x13x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
7 Analiza diskursa2x1
Filološki fakultet Specijalisticke
Srpski jezik i južnoslovenske književnosti
7 Analiza diskursa2x1

Izabrane publikacije

Opširnije