Sanja Šubarić

dr Sanja Šubarić

docent | Filološki fakultet

  Sanja Šubarić  diplomirala  je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti. Zvanje magistra lingvističkih nauka stekla je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a zvanje doktora filoloških nauka na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu angažovana je od 1997/98 – najprije  kao saradnik stipendista, a potom i kao asistent za lingvističku grupu predmeta. Predaje Savremeni srpski jezik (standardizacija i pravopis), Savremeni...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCOPUS
Sanja ŠubarićStatus skraćenica – u istorijskoj i savremenoj perspektivi / The Status of Abbreviations: A Historical and Contemporary PerspectiveSlavistična revija

Obavjestenja iz nastave