Miodarka Tepavčević

dr Miodarka Tepavčević

vanredni profesor | Filološki fakultet

Miodarka Tepavčević rođena је 25. IX 1972. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu (1979–1987) i srednju (1987–1991) školu. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću diplomirala je na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti 1996. Dobitnik diplome „Luča” (za osnovno, srednje i visoko obrazovanje). Magistarski rad „Jezička sredstva obezličavanja i uopštavanja u djelu Petra II Petrovića Njegoša” odbranila je 2001. na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne1SRPSKI JEZIK (FONETIKA I FONOLOGIJA)0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne1CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I4 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne2SRPSKI JEZIK II -MORFOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJA - BeraneOsnovne2SRPSKI JEZIK II -MORFOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5SAV.CRNOG.JEZIK/SINTAKSA PROSTE I SLOŽENE REČENICE0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5SAVR. CRNOGORSKI JEZ. 5-SINTAKSA PROSTE REČENICE2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5SAVREMENI SRPSKI JEZIK (SINTAKSA PROSTE REČENICE)0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5SAVREMENI SRPSKI JEZIK (SINTAKSA PROSTE REČENICE)0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5SAVREMENI SRPSKI JEZIK 5-SINTASA PROSTE REČENICE0 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5PRAVOPIS I PRAVOGOVOR2 x 10 x 00 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne5UVOD U NOVINARSTVO2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6SAVR.CRNOGORSKI J.6-SINTAKSA SLOŽENE REČENICE2 x 10 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6SAVREMENI SRPSKI JEZIK 6-SINTAKSA SLOŽENE REČENICE0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6SAVREMENI SRPSKI JEZIK (SINTAKSA SLOŽENE REČENICE)0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6SAVREMENI SRPSKI JEZIK (SINTAKSA SLOŽENE REČENICE)0 x 00 x 00 x 0
SPORTSPORTSKI NOVINARI I TRENERIOsnovne6JEZIK MASOVNIH MEDIJA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miodarka Tepavčević i Marija MijuškovićThe Syntactical-Semantic Functions of Exclamative Sentences in Romanian Poetry Revue Roumaine de Linguistique
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miodarka Tepavčević i Ivan TepavčevićŽivot i djelo Stefana Mitrova Ljubiše u austrijskoj Dalmaciji od 1822. do 1878.Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
2021SCOPUS
Miodarka TepavčevićLingvistička proučavanja Njegoševog "Gorskog vijenca"Folia Linguistica et Litteraria
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miodarka TepavčevićАКАДЕМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ЖУРНАЛА «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (по публикациям главного редактора) Социологические исследования
2019SCOPUS
Miodarka TepavčevićTipovi ekspresivnih imenica i struktura njihovih značenja u jeziku Petra II Petrovića NjegošaFolia Linguistica et Litteraria
2019SCOPUS
Miodarka TepavčevićKonstrukcija ženskog identiteta u poeziji Tina UjevićaSlavia Centralis
2019SCOPUS
Miodarka TepavčevićJedno poglavlje crnogorsko-italijanskih jezičkih, književnih i kulturnih veza: Stefan Mitrov LjubišaStudi slavistici, Revista dell’Associazione Italiana degli Slavistici
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Miodarka TepavčevićStefan Mitrov Ljubiša i Crna Gora – povijesno-kulturne vezeANNALES - Anali za istrske in mediteranske študije/ Annali di Studi istriani e mediterranei

Obavjestenja iz nastave