Miodarka Tepavčević

Prof dr Miodarka Tepavčević

vanredni profesor | Filološki fakultet

Miodarka Tepavčević rođena је 25. IX 1972. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu (1979–1987) i srednju (1987–1991) školu. Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću diplomirala je na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti 1996. Dobitnik diplome „Luča” (za osnovno, srednje i visoko obrazovanje). Magistarski rad „Jezička sredstva obezličavanja i uopštavanja u djelu Petra II Petrovića Njegoša” odbranila je 2001. na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Na...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Miodarka TepavčevićАКАДЕМИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ЖУРНАЛА «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (по публикациям главного редактора) Социологические исследования
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Miodarka TepavčevićStefan Mitrov Ljubiša i Crna Gora – povijesno-kulturne vezeANNALES - Anali za istrske in mediteranske študije/ Annali di Studi istriani e mediterranei
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Miodarka TepavčevićStefan Mitrov Ljubiša i Crna Gora – povijesno-kulturne vezeANNALES - Anali za istrske in mediteranske študije/ Annali di Studi istriani e mediterranei