Natalija Milikić

dr Natalija Milikić

docent | Filološki fakultet

Natalija Milikić, rođena je u Nikšiću. Osnovnu školu „Olga Golović“ završila je u Nikšiću, a gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Studije ruskog jezika i književnosti završila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2002. godine. Magistarski rad pod nazivom „Međujezička homonimija i paronimija u nastavi ruske leksike“ odbranila je 2007. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Individualizacija i diferencijacija u...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1METODIKA NASTAVE RUSKOG JEZIKA 12 x 12 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1OSNOVE METODIKE NASTAVE RUSKOG JEZIKA0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOMaster1RUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster1RUSKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI RUSKI JEZIK 8 - NIVO C1.22 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2METODIKA NASTAVE RUSKOG JEZIKA 22 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2METODIKA NASTAVE RUSKOG JEZIKA SA ŠKOLSKIM RADOM2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2DIPLOMSKI RAD (RAD IZ GRUPE MATIČNIH PREDMETA)0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOMaster2RUSKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster2RUSKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster3METODIKA NASTAVE RUSKOG JEZ. SA ŠKOLSKIM RADOM2 x 12 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3RUSKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOMaster3RUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster3RUSKI JEZIK III2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK IV2 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4RUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5SAVREMENI RUSKI JEZIK 5-NIVOB2.12 x 10 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne5RUSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor