Rade Šarović

prof dr Rade Šarović

vanredni profesor | Filozofski fakultet

Šarović Svetozara Rade, rođen 1981. godine u Žabljaku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Osnovne studije Filozofskog  fakulteta u Nikšiću na Studijskom program za sociologiju  završio je 2008. godine. Magistarske studije, na istoj univerzitetskoj jedinici, završava 2010. godine odbranivši magistarski rad sa temom: “Sociološki aspekti postsocijalističke transformacije društvenog poretka u Crnoj Gori“. Doktorirao je 2010. godine, na temi: “Sociološko istraživanje...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKNAUTIKAOsnovne5SOCIOPSIHOLOGIJA POMORACA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vladimir Bakrač, Danijela Vuković Ćalasan, Predrag Živković, Rade ŠarovićAdventists in Montenegro—From the Atheistic Psychosis of Socialism to the Post-socialist Individuation of AdventismReligions
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šarović Rade, Ćeranićć Goran, Samardžić ObradМатериальное положение предпринимателей Черногории в самооценкахСоциологические исследования (Sotsiologicheskie issledovaniia)
2012SCOPUS
Rade ŠarovićMigracije poljoprivrednika u Crnoj Gori (1948.-2011.)Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja