Maja Sekulović


Maja Sekulović
Šifra: 195191
Prezime i ime: Maja Sekulović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCOPUS
Maja SekulovićPoetika Pekićevog žanr-romana BesniloSlavistična revija