Maja Sekulović


Maja Sekulović
Šifra: 195191
Prezime i ime: Maja Sekulović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 6.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 12.000
Honorar (10 mjeseci): 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)
1 Narodna književnost2x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)
2 Književnost renesanse i baroka2x1
Filološki fakultet Osnovne
Srpski jezik i južnosl. književnosti (2017)
2 Srpska književnost od renesanse ka klasicizmu i južnoslovenski kontekst 2x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)
2 Teorija književnosti 2 – Versifikacija i književna pragmatika2x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnosl. književnosti (2017)
3 Prosvjetiteljstvo i romantizam2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja (2017)
3 Uvod u teoriju književnosti2x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
5 Kreativno pisanje2x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
5 Opšta književnost I2x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
5 Specijalni kurs iz književnosti (Crnjanski, Andrić)1x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6 Opšta književnost II2x1
Filološki fakultet Osnovne
Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti
6 Specijalni kurs iz književnosti (Borislav Pekić)1x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCOPUS
Maja SekulovićPoetika Pekićevog žanr-romana BesniloSlavistična revija
Opširnije