Danilo Alagić

mr Danilo Alagić

saradnik u nastavi | Filološki fakultet

Mr Danilo Alagić je od 2004. godine saradnik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na katedri za Engleski jezik i književnost, a od 2007. godine angažovan je na Institutu za strane jezike (današnjem Filološkom fakultetu). Drži vježbe iz Funkcionalne i Transformativne sintakse engleskog jezika, iz Gramatike engleskog jezika, i predavač je opšteg i stručnog engleskog jezika na više fakulteta u Podgorici (Ekonomski, Pravni, Metalurško-tehnološki, Fakultet političkih nauka i Medicinski fakultet)....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6RUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave